Voorwaarden

  • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die aangebracht tijdens het plaatsen van de gehuurde dakdragers en of dakkoffer. Huurder is zelf aansprakelijk voor het (juist) plaatsen van de dakkoffer. Verhuurder geeft duidelijke uitleg over hoe de dakkoffer te plaatsen en kan de huurder helpen bij plaatsing.
  • Waarborg wordt cash betaald en teruggegeven na het terugbrengen van het gehuurde materiaal op voorwaarde dat er geen schade is aan het materiaal. Indien er schade wordt geconstateerd bij het terug brengen van de dakkoffer/dakdragers, zijn de kosten voor reparatie hiervan voor de huurder. De reparatiewerkzaamheden zal door de verhuurder worden uitgevoerd.
  • Het gehuurde materiaal dient op retourdatum volgens afgesproken tijd te worden terug gebracht anders wordt er een tarief van €8,00 per extra dag te laat aangerekend.
  • De huurder dient de dakkoffer schoongemaakt terug te brengen bij vuile staat worden er schoonmaakkosten ter waarde van €10,00 in rekening gebracht.
  • De huurder dient bij het afhalen van de dakkoffer/dakdragers een geldig legitimatiebewijs te tonen. Hiervan zal de verhuurder een kopie maken voor zijn administratie. Verhuurder behoudt zich het recht om achteraf de gegevens te verstrekken aan politie, e.d. indien er sprake is van misbruik, een misdrijf, schade voor de verhuurder of bewust schade toebrengen aan goederen van de verhuurder.
  • De huurder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. Alleen de huurder, die genoemd wordt in de huurovereenkomst, is gemachtigd de dakkoffer/dakdragers te gebruiken. Indien directe naasten de dakkoffer gebruiken is de huurder zelf ten volle verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Het is de huurder niet toegestaan om de dakkoffer door te verhuren aan derden. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de dakkoffer wordt gebruikt waarvoor hij is bedoeld en dat dit op een zorgvuldige wijze wordt gedaan. De dakkoffer/dakdragers mogen enkel gebruikt woren in landen die vallen binnen de Europese Unie.
  • De huurder dient de dakkoffer zelf te verzekeren tegen diefstal, schade van buitenaf e.d. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle mogelijke schade die niet gedekt wordt door de verzekering van de huurder. Hieronder valt bijvoorbeeld schade die ontstaan is door rijden onder invloed van alcohol of drugs.
  • De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade en diefstal of schade aan derden door het gehuurde materiaal.